Efektywnosc pary wodnej przy gaszeniu pozarow

Istnieje wiele różnych środków gaśniczych, które stosuje się przy różnych rodzajach pożarów, w różnych pomieszczeniach. Jednym z nich jest para wodna, która doskonale nadaje się do gaszenia i zabezpieczenia pożarów we wszystkich tych pomieszczeniach, które odznaczają się dużą szczelnością oraz niską kubaturą.


Para jako środek gaśniczy “steam fire extinguishing” może być stosowana w pomieszczeniach zamkniętych, których objętość wynosi około 500m3. Na otwartej przestrzeni para wodna jest mało skutecznym środkiem gaśniczym. Para nie jest w stanie osiągnąć odpowiedniego stężenia gaśniczego z uwagi na jej niski ciężar właściwy. Duże nieszczelności w zamkniętych pomieszczeniach również zdecydowanie zmniejszają skuteczność przeciwpożarową pary wodnej.

Suszarnie materiałów łatwopalnych, suszarnie drewna, pomieszczenia, w których znajdują się kotły wulkanizacyjne czy kolumny rektyfikacyjne, przepompownie produktów naftowych to pomieszczenia, w których również bardzo często stosuje się parę wodną jako środek gaśniczy.

Para może być wykorzystywana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie mogą być gaszone wodą ze względów brak odpowiedniej reakcji. Można ją również wykorzystać do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Zabezpieczania i gaszenie pożarów parą wodną będzie o wiele bardziej skuteczne przy wyższych temperaturach zapłonu cieczy.

Zachowanie wszelkich obowiązujących norm bezpieczeństwa każe zastosować parę wodną jako środek gaśniczy jedynie w tych pomieszczeniach, gdzie nie ma żadnych ludzi. Para powoduje zdecydowane obniżenie stężenia tlenu, co powoduje zanikanie pożaru, ale może być również niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego. Para musi być stosowana w sposób rozważny.