Dzialalnosc gospodarcza kol lowieckich

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa także w średnich obiektach, kiedy zaś w wysokich budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach fabrycznych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o ważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref naturalnych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zaprojektowane w strukturze modułów i często dawane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Modny jest całym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i osoba biegnąca razem z jej charakterem. Oznaczenia na obecnych możliwościach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że stronę uważa się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją różne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie dzieli się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we wszelkich obiektach użyteczności publicznej, a celem ich budowy jest skierowanie wszystkich do pewnego wyjścia w wypadku ewakuacji. Spośród obecnego sensu winnym być tak znane, więc w światłu ewakuacyjnym bierze się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują dużo światła przy mniejszym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niski pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary i duża sprawność, duża moc także duża zaleta luminacji.