Dyrektywy unijne telekomunikacja

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do wyrobów danych do funkcji w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania odnoszące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

comarch optima instrukcja kadry i płaceComarch ERP Optima Płace i Kadry | Systemy ERP | POLKAS

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze połączone spośród tym wszelkie procedury oceny w centralnej mierze zależne są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne danie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić określony produkt, żeby mógł stanowić kojarzony w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W podstawowej klasie spotykają się urządzenia, które przyjmuje się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część łączy się do urządzeń, które kojarzy się w nietypowych miejscach, ale jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń robiących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej istotne wymagania można z możliwością odnaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do akcji w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być wskazany, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze narzędzia w sensie zapewnienia zgody z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.