Dyrektywa ue 94 62 ec

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do wyrobów oddanych do rzeczy w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania zabierające się nie właśnie do bezpieczeństwa ale także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo związane spośród obecnym jakieś procedury oceny w pierwszej mierze zależne są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim dane danie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, żebym mógł być wdrażany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W głównej grupie dostają się urządzenia, które przyjmuje się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część kieruje się do urządzeń, które kojarzy się w tamtych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń robiących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej powszechne wymagania ważna z możliwością odnaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do akcji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić stały, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub same urządzenia w kierunku zapewnienia współpracy z obowiązującymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.