Dyrektywa atex 2014 34 ue rozporzadzenie

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do wyrobów oddanych do czynności w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania używające się nie tylko do bezpieczeństwa lecz oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze połączone z obecnym całe procedury oceny w decydującej mierze związane są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane narzędzie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać dany produkt, żebym mógł być wprowadzany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

kasy novitus

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W początkowej grupie dostają się urządzenia, które przyjmuje się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część kojarzy się do urządzeń, które zużywa się w obcych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń funkcjonujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej konkretne wymagania można z łatwością odkryć w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do karierze w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być czysty, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub jedne dania w projektu zapewnienia zgodzie z obecnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.