Dozownik celkowy i jego przeznaczenie

Dozowniki celkowe to popularnie wykorzystywane urządzenia. W zależności od modelu i rodzaju mogą być przeznaczone do realizacji różnych zadań.

Dozownik celkowy przeznaczony jest do szczelnego zamykania zbiorników pyłu, które pracują w warunkach ciśnienia innego niż ciśnienie atmosferyczne. Dzięki tym urządzeniom możliwie jest opróżnianie zbiorników bez konieczności dekompensacji. Temperatura pyłów nie może być wyższa niż 200 stopni Celsjusza oraz nie może być mowy o agresywności pyłów.

Zasada działania dozownika celkowego jest dość prosta. Pył ze zbiornika wpada do dozownika przez otwór wlotowy. Następnie jest on przemieszczany w celkach ze skrzydełkami obracającego się bębna.

Dozowniki celkowe mają za zadanie w sposób ciągły dozować materiały sypkie i drobnoziarniste. Będą to w szczególności ziarna zbór, mleko w proszku, przyprawy, ziele angielskie, pieprz, cukier, kazeina, sól, pyły filtracyjne itp. Dozowniki znajdują zastosowanie na każdym etapie produkcji, zarówno w zakresie działania technologicznej linii pakowania produktów, w sferze ważenia oraz dozowania i transportu pneumatycznego.

Powszechnie są również stosowane, jako tzw. śluzy odcinające sfery robocze o odmiennych ciśnieniach. Można je montować np. na wylocie z cyklonu, z filtra odpylającego lub suszarki. Znajdują również zastosowanie przy opróżnianiu zbiorników.

Jednym z elementów wyposażenia dozowników celkowych może być skrzynka elektryczna z falownikiem. Dzięki niej można z łatwością dostosować wydajność dozownika do własnych potrzeb. Dozowniki spełniają wszelkie normy higieniczne oraz normy bezpieczeństwa przewidziane przepisami prawa.