Controlling emotions

Controlling gospodarczy jest nieodłączną częścią controllingu w wszelkiej poważnej firmie. Controlling angażuje się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a także płynnością fizyczną oraz analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do własnego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze szersza wielkość i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można obejrzeć, że z controllingiem mamy do budowania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w korporacji, - Firma nastawiona jest na wykonywanie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki jest robić, że firma działa efektywniej, - Przeprowadzana jest rachunkowość zarządcza, która idzie na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej struktury. Zmienia się jej konstrukcja organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a też obieg dokumentów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych nakłada się szczególny wpływ na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, gdy mamy do tworzenia z rachunkowością zarządczą.