Budowa i dzialanie systemu operacyjnego

Firmy budzące się produkcją lub same sprzedażą wyrobów są co najmniej jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych kiedy i materiałów. Oba skoncentrowane są na określonym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego form należy precyzyjnie określić jego osobę. Wszystek z nich powinien ściśle nawiązywać do pierwszych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, produkcja oraz dystrybucja. W kierunku polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych efektów i wyrobów. Samym z nich jest szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to aparat do zarządzania magazynu i sprzedaży.

Jego budowa i obsługa stanowi dużo intuicyjna. Również można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje pracy związane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z kluczowymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak robić kartoteki towarowe? Jak wspomnieć nowy artykuł? Jak założyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest sporządzany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu robiony jest towar z dużego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno lokalnych i starych w kraju jednej podstawy danych. Sporządzane dokumenty MM świadczą o przesunięciach między magazynowych. W naturalny i logiczny sposób możemy wykonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, wiążącą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych materiałów w magazynach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy wiedze jak dokładnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można także posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i lekka dokumentacja dodają się do dużego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w firmie.