Brak aktualnego przegladu kasy fiskalnej

Razem z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest jakikolwiek przedsiębiorca, który wykonywa usługi lub dokonuje sprzedaży na myśl osób zewnętrznych i rolników płacących się na zasadzie ryczałtu. Do tyłu 2016 roku podatnicy mogą jeszcze korzystać z wybranych przywilejów podatkowych, bez potrzeb nabywania kas fiskalnych.

Jak nie ma obowiązku posiadania kasy. Jednym z przepisów, który obowiązuje do celu 2016 roku, jest przepis informujący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zbyty w minionym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W przypadku firm, które podjęły realizację w terminie bycia roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do wielkości miesięcy prowadzenia energii w poszczególnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w zestawie przedsiębiorstw, które potrzebują robić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjaliści a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy lub firmy gastronomiczne, jakie nie wykonują naszych pomocy w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy fiskalne w stylu natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których mówi limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą uzyskać kasę finansową w toku 2 miesięcy po przejściu tego limitu. Ten jedyny obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na przejazdy pasażerskie z opcją spłacenia ich w przyszły wyjście niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy pokrywali się na podstawie faktur za wykonane usługi na pracę osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili wysoce niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_posnet_bingo_hs_ej/

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż koniecznie pragnie być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stron do silników i samych silników, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, artykułów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.