Biuro rachunkowe 2 1 opinie

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomoce w terenie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomocy te odbywa na sytuację innych podmiotów finansowych i organizacji, a oraz osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, angażuje się do robienia obowiązków połączonych z przestrzeganiem prawa podatkowego, prawa pracy, a ponadto praw powiązanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało wykonane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego sposobu operacje. Moduł Optima jest ściśle wymieszany z biurem rachunkowym, dlatego wszystkie dane potrafią być modernizowane i synchronizowane na bieżąco. Pomaga to księgowemu rozpoczęcie działalności bez dodatkowego logowania się. W relacje od wielkości i charakteru firmy można skorzystać różne moduły które ma program Optima Biuro Księgowe. I oczywiście np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Pozwoli na rozliczenia z Tytułem Skarbowym, razem z najróżniejszymi przepisami. Inny moduł Księga Handlowa idzie na prowadzenie ksiąg razem z najnowsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w pełni zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w styl elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje możliwość biurom rachunkowym prowadzenia dla mężczyzny ewidencji środków trwałych, a dodatkowo wartości prawych i wewnętrznych. Pozwala również na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry oraz Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła informacje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najnowocześniejszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest wygodny w możliwości dużej i modelu usługowym dostępnym przez internet.